این پروژه در رابطه با تغذیه و رژیم غذایی ورزشکاران می باشد که با توجه به منابع معتبر و دقیق علمی در 54 صفحه جمع آوری شده است.

برای دانلود کلیک کنید